dimecres, 5 d’octubre de 2016

La portada romànica de Ripoll a la llum de la teologia bíblica

S'ha editat un llibre interessant sobre la portada romànica de Ripoll: "La Biblia en pedra, pàgina a pàgina", de Constantino J. Pérez de Diego Martínez, que té un subtítol aclaridor del contingut: "Contemplar la Portalada de Sta. Maria de Ripoll amb la llum de la teologia bíblica".

Estem davant una publicació interessant ja que aborda una aproximació a un objecte històric i artístic  (així ha estat contemplat quasi sempre) des una mirada diferent.

Constantino J. Pérez de Diego y Martínez (Palència, 1962) és llicenciat en Teologia Bíblica per la Facultat de Teologia de Catalunya (1990). És professor a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, des del curs 1999-2000, on ha impartit  diferents assignatures, algunes amb alumnes de Ripoll. Un dels cursos que ha imparttit ha estat "Lectura teològica dels episodis bíblics de la Portalada de Sta. Maria de Ripoll" (curs 2014-15). La publicació, patrocinada per l'Ajuntament de Ripoll i el Patronat del monestir de Santa Maria de Ripoll, és un resultat d'aquest treball concret.

En la contraportada es diu que "el conjunt escultòric no és només una obra artística magistral, sinó també la presentació visual de la revelació cristiana realitzada amb un rigor teològic profundíssim". En el pròleg insisteix en la opinió: "Qui 'va escriure' aquesta versió va aconseguir equilibrar la fidelitat plena a la Paraula inspirada amb la transmissió d'uns missatges significatius -no exempts de denúncies i 'interessos ideològics'- adreçats a un 'públic' molt concret, en unes circumstàncies polítiques i socials molt específiques".

L'autor, com tota persona que intenta llegir la portada romànica de Ripoll es sorprèn pel "silenci quasi absolut en la Portalada dels profetes d'Israel i -cosa que resulta encara més sorprenent- del Nou Testament".

La explicació és òbvia: La portada romànica de Ripoll no és la "Bíblia en pedra", ja que sols hi ha unes molt determinades escenes bíbliques, molt escollides, per oferir un “programa religiós amb component polític”, com ja va apuntar Joaquim Yarza a Catalunya romànica (1987).

Cal dir, però, que hi ha una frase utilitzada abastament en aquest treball (és en el títol), que personalment sempre em provoca una certa urticària. Parlar de la "Bíblia en pedra" és dir massa i quedar-se curt. A la portada romànica de Ripoll hi ha sols unes determinades i molt concretes escenes bíbliques, escollides i seleccionades. No hi ha cap voluntat d'explicar la bíblia sencera.

En el cas de la portada romànica de Ripoll estem davant un monument que cerca vehicular, des d'una clara multifuncionalitat (porta d'entrada al recinte sagrat i monument funerari evocatiu), un plurisignificat, en el que ara podem afegir,  hi han els principals components teològics del cristianisme. Aquesta era  la voluntat del patrocinador i de l'artista, que amb una encertada selecció, poden emetre alhora la doctrina cristiana, amb profunditat i rigor teològics.

Estem, doncs, davant una mostra més de la plurisignificació de la portada romànica de Ripoll (artística, històrica) i ara teològica.

Deia Joaquim Yarza en el seu article a Catalunya romànica (1987) : "Si les fonts utilitzades pels artistes en tant a la forma son complexes, molt més gran és la riquesa significativa de la portada ... . Des de totes les perspectives, la portalada de Ripoll aclapara amb la riquesa de la seva concepció.  ...  Pel que fa al sentit profund del conjunt, s'ha de destacar l'intent afortunadament resolt d'integrar en un mateix programa anhels d'índole molt diversa". Ara podem afegir que hi ha un component, que no és gens estrany, el teològic, però de molt bon nivell.

També en l'àmbit d'un lectura crítica voldria esmentar que la part de l'Èxode, amb un missatge belicós i gens atractiu avui de divulgar, no mereix el mateix tracte d'estudi teològic (en quan a atenció i extensió) que altres parts de la portada amb missatges teològics més adaptats a la situació actual.

En tot cas, un llibre que cal llegir quan es parli de la portada romànica de Ripoll.